Tuklas UPLB: Yaman Kababaihan Program

Sa episode na ito, pinag-usapan natin ang Yaman Kababaihan — isang programa ng UPLB Ugnayan ng Pahinungod na naglalayong mas mapaunlad pa ang kahusayan at mabigyan ng boses ang mga kababaihan sa usapin ng pag-unlad. Nilalayon rin ng programa na maging lider ang mga kababaihan sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng social enterprise at iba’t-ibang mga training.

Ang UPLB Ugnayan ng Pahinungod ay ang opisyal na volunteer program ng unibersidad.

Ang Tuklas UPLB naman ay isang segment na parte ng programang Galing UPLB sa Radyo DZLB na nila-livestream tuwing Biyernes, alas-tres ng hapon. Dito namin pinapakita ang ilang proyekto, serbisyo, at teknolohiya ng unibersidad.